دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

دیشب به نمازم، رخ زیبای تو دیدم

دیشب به نمازم، رخ زیبای تو دیدم
ماندم به قنوت و به تشهد نرسیدم
قد قامتَ را گفتم و دیدم قد و قامت
خیرُ العَمَل از کنج لبت، بوسه چشیدم

میشود جای بهانه به لبم بوسه زنی؟

من همانم که قرار است دلش را ببری
ناز کم کن تو بگو از همه عالم تو سری
میشود جای بهانه به لبم بوسه زنی؟
در گوشم تو بگی آه عجب گل پسری

ای خدا باز نشد حرف دلم را بزنم!!!

میکنم سرفه که منظور، کنار تو منم!
کرده ام جمع حواسم که نلزرد سخنم
"من، شما، چیزه، ببخشید خداحافظتان"
ای خدا باز نشد حرف دلم را بزنم!!!

زیبا و قشنگ و ناز و شیک است لبت

در مذهب عشق سمبلیک است لبت
زیبا و قشنگ و ناز و شیک است لبت
از وسعت نقشه ی تنت فهمیدم
یک نقطه ی استراتژیک است لبت

موهای زیر روسری را دوست دارم

موهای زیر روسری را دوست دارم
من روی چون حور و پری را دوست دارم

بانو کجا رو زل زدی با تو نبودم
من دختر پشت سری را دوست دارم

با بوسه و لبخند مخالف هستی

با بوسه و لبخند مخالف هستی
مجموعه محجوب لطائف هستی
یک خرده بگیر چادرت را شل تر
انگار که استاد معارف هستی

Designed By Erfan Powered by Bayan