دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

بگذار، در آغوش تو مومن بشوم

چون وقت نماز، سجده گاهم بغل است
گویند، که دین و مذهبم مبتذل است
بگذار، در آغوش تو مومن بشوم
بوسیدن لبهای تو "خیر العمل" است...

amir farhad
لایک
___████__████_███
__███____████__███
__███_███___██__██
__███__███████___███
___███_████████_████
███_██_███████__████
_███_____████__████
__██████_____█████
___███████__█████
______████ _██
______________██
_______________█
_████_________█
__█████_______█
___████________█
____█████______█
_________█______█
_____███_█_█__█
____█████__█_█
___██████___█_____█████
____████____█___███_█████
_____██____█__██____██████
______█___█_██_______████
_________███__________██
_________██____________█
_________█
________█
________█
زمزمه باران...
سلام....
شما آپ نمیکنین وبتون..یا آپم میکنین سه تا سه تا...
کلا سخت افزار نذاشتیناااااا...هنگ کرد این مخ بیچاره م....
قشنگ بود...اون عکس نوشته هم کمی تا قسمتی شعر قشنگترش کرد...
سه تا نیست و پنج تاست
خودتو ارتقا بده!!!
ممنونم
زمزمه باران...
تو شمارشم اشتباه کردم...ولی به هرحال ممنون که دو بیتی های جدید گذاشتین تو وبتون...
خواهش میکنم
این طبیعت دختراست عادت کردیم!!!

_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶22222222¶¶¶¶2222222222222¶¶
____________¶¶222222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶22222¶¶
____________¶222222¶¶22¶¶222¶¶22¶¶¶2¶¶22222¶
___________¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶¶¶¶2¶¶222¶¶
___________¶¶22222¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶2¶¶222¶¶
___________¶¶22222¶222222222222222¶¶2¶222¶¶
___________¶222222¶22222222222222¶¶2¶¶22¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶22222222222¶¶¶¶2¶22¶¶¶2¶¶¶¶
_______¶¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶2222222¶¶¶¶22¶¶¶2¶¶222222¶¶
________¶¶222222222¶¶¶¶¶22¶¶¶¶22222¶¶¶222222222¶
_________¶¶22222222222¶¶¶¶¶22222222¶¶22222222¶¶¶
_______¶¶¶¶¶2222222222222¶¶¶¶¶2222¶¶22222222¶¶
______¶¶222¶¶¶22222222222222¶¶¶¶2¶¶2222222¶¶¶
_____¶¶222222¶¶¶222222222222222¶¶¶¶22222¶¶¶
______¶¶¶¶22222¶¶¶2222222222222222¶¶22¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶222¶¶¶¶2222222222222¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶222¶¶¶¶¶¶222222¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
__________________________¶§¶¶
_________________________¶¶§¶
_________________________¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶§¶¶___¶¶¶¶¶77¶¶¶777¶¶¶
________________________¶¶§¶____¶7777¶¶¶¶777¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶______¶§¶¶¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶
____¶¶¶777¶¶¶¶¶77¶_____¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶¶___¶¶§¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶
_____________¶¶_____¶¶¶¶§¶
______________________¶§¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶§¶____¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶___¶¶777¶¶¶¶¶777¶¶¶¶
_____________________¶§¶___¶¶¶¶¶¶7777¶¶¶¶¶
____________________¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶§¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
___________________¶¶§¶
___________________¶¶¶¶
_______________ ___¶§¶¶
خواندنی ها
دوبیتی زیبایی بود تشکر از شما دوست عزیز
خیلی خیلی ممنون گلگلگل
m2. gh
زیبا بود ........
قابلی نداشت
Hamid ‌‌‌‌
بیگ لایکـــــــــ
سپاس دوست خوبمگل
زمزمه باران...
شاید این متن به شعر بخوره!!!

در این بن بست بارانی، در این شب های طوفانی که کس دردم نمیداند، خوشم شاید بدین خاطر که میدانم تو می دانی که من تنها تو را دارم....

 ____________000000____________000000
__________000000000000______000000000000
______000000000000000000__000000000000000000
____00000000000000000000000000000000000000000
___00000000000000██000000000██00000000000000
__000000000000000██000000000██000000000000000
_0000000000000000██000000000██0000000000000000
_0000000000000000___000000000___0000000000000000
_0000000000000000___000000000___0000000000000000
_0000000000000000___000000000___0000000000000000
_0000000000___000000000000000000000___0000000000
__000000000___000000000000000000000___000000000
___000000000___0000000000000000000___000000000
_____000000000___000000000000000___000000000
_______00000000____00000000000____00000000
__________0000000_______________0000000
_____________0000000000000000000000000
_______________000000000000000000000
__________________000000000000000
___________________000000000000
______________________000000
_______________________0000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0

shia muslim
عجب شعری بودا :)
ما شمارو دنبال کردیم خوشحال میشیم اگه شماهم به ما سری بزنید و دنبال کنید
سلام
تشکر از شما
چشم حتما
زمزمه باران...
$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
__$$$
__$$$$__________________$
__$$$$$________________ $$
__$$$$$$$______________ $$$
__$$((?))$$$____________$$$$
__$$$$$$$$$$_________$$((?))$
__$$$'¤'¤'$$$$$______$$$$$$$$$
__$$$¤'¤'¤'¤$$$$___$$$$'¤'¤'¤$$$
__$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$__$$$¤'¤'¤'¤$$$
__$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$$'¤'¤'¤'¤'$$
___$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'¤'$$$
_____$$$$'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'$$$
__$$$$$_$$$'¤'¤'¤'¤$ $$'¤'¤$$
_$$((?))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_ _ $ $
$$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$___$ $
$$$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
__$$$((?))$$$$$_$$$$$
____$$$$$$$_$$$$$
_________$$$$$
______$$$
_____$¤
زمزمه باران...

...´´´´´´´´´´´,;****,´´´´
´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´
´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-…
´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““
´´´´´´´´//,***¨¨¨¨*
´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨*
´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨*
´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨*
´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨*
´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨*
´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨*
´´,***/*)¨*¨¨,¨*
´)*/*)*)*¨¨*
/**)**¨¨“\\)\\)
*/*¨¨¨¨,...)!))!).....,(

. . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
. . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
. . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
. . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
.¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
.¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
.¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
. . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶
. . . . . . . .¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . ¶¶. . ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . .¶¶. . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶

مهدی ابوفاطمه
باریکلا
ممنونم دوست خوبم
ღ♥ஜ فاطمه ஜ♥ღ
سلام آقا معلم جسد خوبی؟
دلم براتون تنگ شده البته برا سربه سر گذاشتنتون تنگ شده
دلت رو بیخودی خوش نکن که بخاطر تو دلتنگم ححح

ممنونم ازت امیدوارم ازم ناراحت نشده باشی.
ولی من به شدت ازت ناراحتم خخخ

به خدا سپردمتون پیش پیش عید هم تبریک میگم :)
سلام
بازم که از اسامی موهن استفاده کردی!نیشخند
تعجب بالاخره چشممون به جمال شما روشن شدتعجبتعجبتعجب
پیف پیف نه که من خیلی خوشم میاد ازت !!! خخخخخخخخندهخندهخنده
ناراحت که شدم ولی ...
حالا کو تا عید بابا پیشــــــــــــــــــــــــــــــــ ما بیا
یک کمی از این ناز کردن هات کم کن ( بیچاره شوهرت چی میکشه از دستت!!!)شیطان
برگرد سر وبلاگت هر چند بدرد بخور نیست (قهقههقهقههقهقهه) ولی برگرد
ღ♥ஜ فاطمه ஜ♥ღ
اصلا دلم نمیاد به خاطر جواب کامنتم بهت بگم بمیری ایشالله ححح
پشت سر مسافر که از این حرفا نمیزنن

نمیدونی چقد خوشحالم که اولین نفر منم که برام دعا میکنی
سفر بی خطر باشه
واقعا محتاجم به دعا
خوش به حالت الان یکم بغض کردم نمیدونم چی بگم
سلام منو هم به امام رضا برسون
خدا پشت و پناهتون
تازه میخواستی نزنی!!! دیگه زدی که؟
کی گفت اولیش هستی؟!!! خخخخخ
کامنتمو درست بخون!
ممنونم
انشاالله بزودی قسمت شما هم میشه
به روی چشم
مهدیس سپهری
عااااااالی
خسته نباشید
سلام
خیلی خیلی ممنون
لطف دارین
ღ♥ஜ فاطمه ஜ♥ღ
سلام. به به ببین کی اومده آقا معلم جنازه خخخ
خوبی؟
عیدتون مبارک باشه.زیارتت قبول باشه. خدا کربلا هم قسمتتون کنه. خوش به حال جسدت.
خیلی دلم میخواست منم لحظه تحویل حرم امام رضا بودم ولی نشد.
بازم ممنون که فراموشم نکردی
البته میدونم محاله من فراموش بشم خخخخخ
سلام
عیدت مبارک
بازم که از این کلمات استفاده کردی؟!!! تعجبتعجبتعجب
اینقدر اینارو نگو ورد زبونت میشه آخرش یکبار به شوهرت میگی و کار تموم هاااااا !!! از من گفتن بود قهقهه
این زبونتو درست کنی شاید تحویل سال بعدی باشی ولی قول نمیدم!!! قهقهه
من اگه این اعتماد به سقف تو رو داشتم تا الان دیگه رییس جمهور آمریکا بودم!!! والا بوخودااااا نیشخندنیشخندنیشخند


ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan