دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

تو شیرین هستی و من قند دارم

نتیجه تصویری برای تو شیرین هستی

منی که با دلت پیوند دارم
هزاران فوت و فن، ترفند دارم
چه تلخ است اینکه دکترها بگویند
تو شیرین هستی و من قند دارم

لبخند کندویی

نتیجه تصویری برای لبخند

باز سرما خوردم و دکتر برای من نوشت
 شربت لیموی تازه با عسل روزی سه بار
لطف کن داری میایی پیش من معجونی از
اخم ترشت با کمی لبخند کندویی بیار...!!!

دکترم تجویز کرده شعر درمانی کنم

نتیجه تصویری برای پاییز و آبانی

دکترم تجویز کرده شعر درمانی کنم
روبه روی چشمهای تو غزلخوانی کنم
شعر فروردینی و اردیبهشتی منع کرد
گفت باید نسخه را پاییز و آبانی کنم

Designed By Erfan Powered by Bayan