دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

یک شب تو به خواب من مرا بوسیدی

Image result for ‫یک شب تو به خواب من مرا بوسیدی‬‎

باران که گرفت غربتم را شستم
دلتنگی تلخ عزلتم را شستم
یک شب تو به خواب من مرا بوسیدی
یک هفته ی بعد صورتم را شستم

باران و من و فاصله و بغض نفس گیر

نتیجه تصویری برای بغض نفس گیر

باران و من و فاصله و بغض نفس گیر
یک شعرِ ترِ خسته ی پوسیده ی دلگیر
هر شعر که آن را تو نخوانی به چه مانَد
چون من که پر از دردم و از عاقبتم سیر

زیر باران راه رفتن، مثل باران تازگیست

نتیجه تصویری برای باران

زیر باران هیچ قلبی خالی از یک عشق نیست
نمره عاشق شدن در زیر باران، نمره دیوانگیست
زیر باران راه رفتن، مثل باران تازگیست
زیر باران خیس ماندن، بوی ناب زندگیست

خواستم با تو به باران برسم حیف نشد

نتیجه تصویری برای خواستم هم قدم شهر و خیابان باشیم

خواستم با تو به باران برسم حیف نشد
به غزل های خیابان برسم حیف نشد
خواستم هم قدم شهر و خیابان باشیم
زیر چتر تو به باران برسم حیف نشد

Designed By Erfan Powered by Bayan