دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

زیر باران راه رفتن، مثل باران تازگیست

نتیجه تصویری برای باران

زیر باران هیچ قلبی خالی از یک عشق نیست
نمره عاشق شدن در زیر باران، نمره دیوانگیست
زیر باران راه رفتن، مثل باران تازگیست
زیر باران خیس ماندن، بوی ناب زندگیست

Designed By Erfan Powered by Bayan