دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

هوای یک شب دنباله دار کرده دلم

نتیجه تصویری برای واژه خونین

رها کن از لب بام آن دو بافه گیسو را
هوای یک شب دنباله دار کرده دلم
بیا که برای سرودن بیتی
هزار واژه خونین قطار کرده دلم

Designed By Erfan Powered by Bayan