دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

چشم و ابروی تو هندی پیکرت رومی تراش

نتیجه تصویری برای چشم و ابروی تو هندی پیکرت رومی تراش

ای لبت انگور یاقوتی و چشمانت عسل

جنس گیسویت قصیده رنگ ابرویت غزل

چشم و ابروی تو هندی پیکرت رومی تراش

قد و بالای تو کار صنعت بین الملل !!!

مانده ام با این همه خوبی چرا جا مانده ای

از صفوف حوریان جنت از روز ازل؟!!!

شرح فال حافظ و شاخه نبات خواجه ای

یا کلام دلنشین حضرت شیخ اجل ؟!!!

من همان ساده جوان شاعر بی مایه ام

عاشق شعر و حدیث و آیه و ضرب المثل

بهر وصلت فالی از حافظ گرفتم ناگهان

آمد از گلدسته ها ... حی علی خیرالعمل

قلب بی آلایشم از عشق رویت ریش ریش

چون بیابانی که نقاشی شده با صد گسل

برگ برگ دفترم را چون به بویت آشناست

جای آغوش تو هر شب میفشارم در بغل !!!

گیسو مفشان، توبه ی ما را مشکن

نتیجه تصویری برای گیسو مفشان، توبه ی ما را مشکن

مستی به شکستن سبویی بند است
هستی به بریدن گلویی بند است
گیسو مفشان، توبه ی ما را مشکن
چون توبه ی عاشقان به مویی بند است ..!

هوای یک شب دنباله دار کرده دلم

نتیجه تصویری برای واژه خونین

رها کن از لب بام آن دو بافه گیسو را
هوای یک شب دنباله دار کرده دلم
بیا که برای سرودن بیتی
هزار واژه خونین قطار کرده دلم

Designed By Erfan Powered by Bayan