دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

خم ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟

نتیجه تصویری برای خم ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟

چشم مست تو عجب جلوه گه بیداد است
خم ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟
خم ابروی تو را دیدم و رفتم به سجود
صید را زنده گرفتن هنر صیاد است...!!!

ترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم

نتیجه تصویری برای نذر کردم تا بیایی هرچه دارم مال تو

ترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم
بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم
آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب
نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب

بنازم شیوه ی صیادی ات را


نتیجه تصویری برای دلم در دام ناز شستت افتاد

نگاهم تا به چشم مستت افتاد 

دلم در دام ناز شستت افتاد 

بنازم شیوه ی صیادی ات را 

رگ خوابم چه آسان دستت افتاد

گفتم که حساب کار دستت باشد...

نتیجه تصویری برای پاییز و آبانی

بگذار دلم همیشه مستت باشد
وین حال خراب، ناز شصتت باشد
شش ماه و دو شب بوسه بدهکار منی
گفتم که حساب کار دستت باشد...

به بوسه، بوسه بوسه بوسه بوسه

نتیجه تصویری برای محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست

خراب و بی قرار و مست، یک شب
رها از هرچه بود و هست، یک شب
به بوسه، بوسه بوسه بوسه بوسه
تو را رگبار خواهم بست، یک شب

همیشه شعر سرودن که واژه چیدن نیست

نگاه کن به غزالان اهلی چشمم
دو مست رام که در فکرشان رمیدن نیست
بگیر از لب داغم دو بیت بوسه ی ناب
همیشه شعر سرودن که واژه چیدن نیست

Designed By Erfan Powered by Bayan