دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

به بوسه، بوسه بوسه بوسه بوسه

نتیجه تصویری برای محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست

خراب و بی قرار و مست، یک شب
رها از هرچه بود و هست، یک شب
به بوسه، بوسه بوسه بوسه بوسه
تو را رگبار خواهم بست، یک شب

Designed By Erfan Powered by Bayan