دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

خواب ما به بُود از عالم بیداری ما...

چشم بیمار تو شد باعث بیماری ما
به مسیحا نرسد فکر پرستاری ما...
دوش در خواب لب نوش تو را بوسیدم
خواب ما به بُود از عالم بیداری ما...

این دل که به شهر عشق سرگشته ی توست

نتیجه تصویری برای مژه سیاه

این دل که به شهر عشق سرگشته ی توست
بیمار و غریب و دربدر گشتهٔ توست
برگشتگی بخت و سیه‌ روزی او
از مژگان سیاه برگشته ی توست

Designed By Erfan Powered by Bayan