دوبیتی های ناب

در این وبلاگ فقط اشعار و نوشته های زیبا قرار میگیرد

هوای یک شب دنباله دار کرده دلم

نتیجه تصویری برای واژه خونین

رها کن از لب بام آن دو بافه گیسو را
هوای یک شب دنباله دار کرده دلم
بیا که برای سرودن بیتی
هزار واژه خونین قطار کرده دلم

همیشه شعر سرودن که واژه چیدن نیست

نگاه کن به غزالان اهلی چشمم
دو مست رام که در فکرشان رمیدن نیست
بگیر از لب داغم دو بیت بوسه ی ناب
همیشه شعر سرودن که واژه چیدن نیست

آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم

نتیجه تصویری برای ثانیه

حس و حال همه ی ثانیه ها ریخت به هم
شوق یک رابطه با حاشیه ها ریخت به هم
گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید
 آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم

خواب ما به بُود از عالم بیداری ما...

چشم بیمار تو شد باعث بیماری ما
به مسیحا نرسد فکر پرستاری ما...
دوش در خواب لب نوش تو را بوسیدم
خواب ما به بُود از عالم بیداری ما...

به بوسه حکم وصال مرا تو امضا کن

نتیجه تصویری برای به بوسه حکم وصال مرا تو امضا کن

عجب لبی ! شکرستان که گفته اند، اینست
چه بوسه ! قند فراوان که گفته اند اینست
به بوسه حکم وصال مرا تو امضا کن
که آن نگین سلیمان که گفته اند اینست

قاضی شهر شده عاشق چشمان زنی

نتیجه تصویری برای قلب

قاضی شهر شده عاشق چشمان زنی
چه کند با دل خود آن زن اگر اعدامیست
مانده با این همه تردید چه حکمی بکند
بی گمان آخر این قصه فقط بدنامیست...

زیر باران راه رفتن، مثل باران تازگیست

نتیجه تصویری برای باران

زیر باران هیچ قلبی خالی از یک عشق نیست
نمره عاشق شدن در زیر باران، نمره دیوانگیست
زیر باران راه رفتن، مثل باران تازگیست
زیر باران خیس ماندن، بوی ناب زندگیست

بی تو دلتنگ ترین شاعرِ پائیز منم

نتیجه تصویری برای اشک

بی تو دلتنگ ترین شاعرِ پائیز منم
صاحبِ کوله ای از شعر غم انگیز منم
بی تو چون برگِ خزانم ، به زمین افتاده
 آنکه از ترسِ سقوطش شده لبریز منم

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . . . ۶ ۷ ۸
Designed By Erfan Powered by Bayan